แบบฟอร์มลงทะเบียน
(สำหรับผู้ดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงาน)
                        โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ การสร้างหรือปรับปรุงบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางบ้าน ให้ถูกต้องเหมาะสมกับทิศทางของดวงอาทิตย์และลม รวมถึงมีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
                       หากท่านมีความสนใจในแบบบ้านประหยัดพลังงานของโครงการ โปรดกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดแบบบ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com