การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ ณ ห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

523 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ  ณ ห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ ณ ห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

คณะกรรมการ

 ณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

   คุณจูน เซคิโน ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น ผู้ชำนาญการด้านประหยัดพลังงานในอาคาร

 คุณจีรเวช หงสกุล IDIN Architects

  ผศ. สรายุทธ ทรัพย์สุข หัวหน้าโครงการฯ

  อาจารย์วีระพงศ์ เอี๋ยวพานิช อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com