การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ ณ ห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

147 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ  ณ ห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ ณ ห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี

คณะกรรมการ

 คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

  คุณดิเรก วงค์พนิตกฤต ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 คุณกศินร์ ศรศรี Volume Matrix Studio

 ผศ. สรายุทธ ทรัพย์สุข หัวหน้าโครงการฯ

 อาจารย์วีระพงศ์ เอี๋ยวพานิช อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com