วันที่ 4 มีนาคม 2564 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

401 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 8 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  4 มีนาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)


    ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    คุณแก้ว คำรน สุทธิ Eco Architect คุณจีรเวช หงสกุล Founder IDIN Architects

    พิธีกร คุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร

Powered by MakeWebEasy.com