การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

508 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

คณะกรรมการ

  คุณกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล      รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน  (สำนักงาน กกพ.)

 คุณณัฎฐวุฒิ พิริยประกอบ

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ศาสตราจารย์ ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล

หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คุณราชิต ระเด่นอาหมัด สถาปนิก จาก Subper

 ผศ. สรายุทธ  ทรัพย์สุข หัวหน้าโครงการฯ

 อาจารย์วีระพงศ์ เอี๋ยวพานิช อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com