การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

539 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การตัดสินการประกวดระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
 

คณะกรรมการ

 คุณกิตติพงษ์  ภิญโญตระกูล      รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน  (สำนักงาน กกพ.)

   คุณดิเรก วงค์พนิตกฤต               

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ         

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 คุณรักศักดิ์  สุคนธะตามร์           

สถาปนิก บริษัท กรีน ดเว็ล (GreenDwell) จำกัด

 อาจารย์วีระพงศ์  เอี๋ยวพานิช       

อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Powered by MakeWebEasy.com