4 มีนาคม 2564 โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

564 จำนวนผู้เข้าชม  | 

4 มีนาคม 2564 โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่  4  มีนาคม  2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13.00 น.   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201)
    ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    คุณแก้ว คำรน สุทธิ Eco Architect คุณจีรเวช หงสกุล Founder IDIN Architects

    พิธีกร คุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร

Powered by MakeWebEasy.com