วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

778 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 6  จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9  กุมภาพันธ์  2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอประชุม ARL304 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร          จ.พิษณุโลก ซึ่งด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้เราต้องถ่ายทอดสดการบรรยาย จากห้องประชุมไปยังห้องเรียน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

 บรรยายโดย  รศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “10 เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน” และคุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ แห่ง GreenDwell บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต” และคุณกอล์ฟ ถวัลย์  วงษ์สวรรค์ รับหน้าที่พิธีกรภายในงาน

Powered by MakeWebEasy.com