9 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

417 จำนวนผู้เข้าชม  | 

9 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 9  กุมภาพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 14.00 น.   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หอประชุม ARL304 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

  รศ.ดร.ชนิกานต์   ยิ้มประยูร หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ แห่ง GreenDwell

  พิธีกร คุณกอล์ฟ ถวัลย์  วงษ์สวรรค์

Powered by MakeWebEasy.com