วันที่ 1 ธันวาคม 2563 งานแถลงข่าวเปิดโครงการ

424 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 งานแถลงข่าวเปิดโครงการ

     ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ร่วมด้วย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข หัวหน้าโครงการฯ 

    ซึ่งภายในงานมีการเสวนา เรื่อง ประสิทธิภาพของบ้านประหยัดพลังงาน   โดยคุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการด้านการประหยัดพลังงาน และคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ผู้จัดการโครงการฯ โดยมี “แต้ว” ณฐพร เตมีรักษ์ ทำหน้าที่พิธีกร ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com