วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

542 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่  23 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

       กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่กำลังศึกษาในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’                                                       

                 ในวันพุธที่ 23  ธันวาคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นครศรีธรรมราช  13.00 น. ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการสถาปัตย์

     วิทยากรโดย      

       ผศ. ดร. รัชพร  ชูช่วย  (อ.อ้อน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

       คุณปรัชญา สุขแก้ว (พี่แมธ)  NUZEN LIMITED

      พิธีกรโดย       

     คุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร

Powered by MakeWebEasy.com