วันที่ 22 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

498 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่  22 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

      กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 4 จังหวัดตรัง เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’                                                       

       ในวันอังคารที่ 22  ธันวาคม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตตรัง)  13.00  น.  อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 ห้องโรงละคร

     วิทยากรโดย        

       ผศ. ดร. สมพร  ช่วยอารีย์  (อ.เม้ง)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     คุณราชิต ระเด่นอาหมัด  (พี่ราชิต) SUBPER


     พิธีกรโดย        

     คุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร

Powered by MakeWebEasy.com