วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

458 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่  9 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

   กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 3  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’       

    ในวันพุธที่ 9  ธันวาคม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (วังท่าพระ)  14.00 น. หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   วิทยากรโดย    

    คุณคมกริช  ชูเกียรติมั่น  (อ.หิว)  วิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

    คุณรัฐวุฒิ  จันทร์ศรีตระกูล  (พี่โจ)  รองกรรมการผู้จัดการ A49 HD

   พิธีกรโดย    

   คุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร

Powered by MakeWebEasy.com