วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

463 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่  8 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

    กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 2  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ 

   ในวันอังคารที่ 8  ธันวาคม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  13.00 น.  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   บรรยายโดย    

    ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ (อ.ผึ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

    คุณจีรเวช  หงสกุล  (พี่เป้)  IDIN  Architects

   พิธีกรโดย     

    คุณกอล์ฟ ถวัลย์ วงษ์สวรรค์

Powered by MakeWebEasy.com