วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

359 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’  โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

   กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 1   เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’   

     ในวันพฤหัสบดีที่ 3  ธันวาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)   เวลา 13.00 น. ห้องประชุมอุบล จันทกมล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                              

     บรรยายโดย     

     คุณศุภกิจ  นันทะวรการ  (พี่แบงค์)  ผู้จัดการ ฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

     คุณกศินร์  ศรศรี  (พี่กึ๋น)  Founder Volume Matrix Studio

    พิธีกรโดย     

      คุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com