วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’ โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

597 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’  โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

   กิจกรรม Roadshow Young Architect Trip ครั้งที่ 1   เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow ‘Young Architect Trip’   

     ในวันพฤหัสบดีที่ 3  ธันวาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)   เวลา 13.00 น. ห้องประชุมอุบล จันทกมล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                              

     บรรยายโดย     

     คุณศุภกิจ  นันทะวรการ  (พี่แบงค์)  ผู้จัดการ ฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

     คุณกศินร์  ศรศรี  (พี่กึ๋น)  Founder Volume Matrix Studio

    พิธีกรโดย     

      คุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

Powered by MakeWebEasy.com