23 ธันวาคม 2563 โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

200 จำนวนผู้เข้าชม  | 

23 ธันวาคม 2563 โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 23  ธันวาคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นครศรีธรรมราช  13.00 น. ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการสถาปัตย์

   ผศ. ดร. รัชพร  ชูช่วย  (อ.อ้อน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   คุณปรัชญา สุขแก้ว (พี่แมธ)  NUZEN LIMITED

   พิธีกร คุณฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร

Powered by MakeWebEasy.com